_NARUTOWICZA SQUARE

_ENG

Project: Narutowicza Square
Location: Narutowicza Square, Warsaw, Poland
Co-operation: Michał Grzymała, Kiryl Karvat
ask: semester 2

Narutowicza square is attractive area near the center of Warsaw. Unfortunately, one of the main transit roads in the city has swallowed this square, rendering it noisy, unaccessible and abandoned – a blank space on the map.
Our project aims to renew the square so it can become living public space.
The first step in doing so is re-organizing the cars circulation. By straightening the transit road passing through the square we open it from one side for pedestrians. From the other side, we decided to create a tunnel under the road so people can enter the square from both sides.
The main design guideline for the project was a play of levels – as people enter the square at two different ones, with 4 meters of difference between them. The surface of the square descends below the street level, lowering the noise level.
A software tool was developed to aid us in designing the final form._PL

Projekt: Zagospodarowanie Placu Narutowicza
Lokalizacja: Plac Narutowicza, Warszawa, Polska
Współpraca: Michał Grzymała, Kiryl Karvat
ask: semestr 2

Plac Narutowicza to atrakcyjnie położone miejsce w pobliżu centrum Warszawy. Niestety, jedna z głównych warszawskich dróg tranzytowych odcina plac od tkanki miejskiej, czyniąc go miejscem głośnym, niedostępnym i opuszczonym – biała plama na mapie Warszawy.
Nasz projekt ma na celu rewitalizację placu aby mógł stać się przestrzenią publiczną żyjącą własnym życiem.
Pierwszym krokiem jaki został podjęty jest reorganizacja ruchu kołowego. Likwidując pas ruchu zakręcający wokół placu i przeprowadzając go wzdłuż północnej granicy placu uwalniamy i udostępniamy dla pieszych cały plac. Aby umożliwić dostęp do placu od strony północnej zaproponowaliśmy przejście podziemne pod drogą tranzytową – dzięki temu plac dostępny jest z każdej strony.
Podstawową zasadą projektu była zabawa poziomami – piesi wchodzą na plac na dwóch poziomach, różniących się o 4m. Rzeźba posadzki ma za zadanie płynnie przeprowadzić ten ruch. Ponadto, zagłębienie się poniżej poziomu ulicy ogranicza hałas płynący z niej na plac.

Advertisement